Úvodní strana O mně Co nabízím Videa Fotogalerie Ohlasy klientů Kontakt

Semináře pro rodiče - pedagogická oblast


SEMINÁŘE MONTESSORI

SEMINÁŘ PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ V OBLASTI MONTESSORI PEDAGOGIKY

"Montessori doma” je speciální seminář pro rodiče, zaměřený na domácí využití. To znamená, že vše, co se zde naučíte, budete posléze schopni využívat se svou ratolestí doma v jejím pokojíčku. Seminář je určen rodičům dětí předškolního věku (od 2 do 7 let). Ve skupince max. čtyř osob Vás provedu všemi Montessori oblastmi vzdělávání. Sami si na vlastní kůži vyzkoušíte (osaháte), jak se s jednotlivými pomůckami pracuje.

Montessori vzdělávací oblasti jsou rozděleny do pěti částí:

Praktický život (vše, co dělají maminka a tatínek doma v kuchyni - přesýpání, přesívání, přelévání, rozlévání,  šlehání,  strouhání, lisování, krájení, modelování atd. =  všechny tyto aktivity jsou zacílené na rozvoj jemné motoriky),

Smyslová výchova (dítě vše teprve objevuje, a to nejlépe všemi smysly.Smyslová výchova je tedy zaměřená na čich, hmat, chuť, sluch a zrak),

Kosmická výchova (vše, co nás obklopuje - rostliny, živočichové, dějiny, vesmír ale spadají sem rozvněž např. mezilidské vztahy),

Matematika (kladen důraz zejména na rozvoj logického myšlení, hravou formou si dítě osahá abstraktní pojmy - čísla, zlomky,  ¨

Český jazyk (rozvoj sluchové analýzy, základy psaní, rozvoj jemné motoriky, práce se zápěstím, třífázová výuka s kartičkami na různá témata, vyprávění příběhů na základě obrázků apod.).