Úvodní strana O mně Co nabízím Videa Ceník Fotogalerie Ohlasy klientů Kontakt

Semináře a doučování - pedagogická oblast


PRO RODIČE

1. SEMINÁŘ PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ V OBLASTI MONTESSORI PEDAGOGIKY

"Montessori doma” je speciální seminář pro rodiče, zaměřený na domácí využití. To znamená, že vše, co se zde naučíte, budete posléze schopni využívat se svou ratolestí doma v jejím pokojíčku. Seminář je určen rodičům dětí předškolního věku (od 2 do 7 let). Ve skupince max. čtyř osob Vás provedu všemi Montessori oblastmi vzdělávání. Sami si na vlastní kůži vyzkoušíte (osaháte), jak se s jednotlivými pomůckami pracuje.

Montessori vzdělávací oblasti jsou rozděleny do pěti částí:

Praktický život (vše, co dělají maminka a tatínek doma v kuchyni - přesýpání, přesívání, přelévání, rozlévání,  šlehání,  strouhání, lisování, krájení, modelování atd. =  všechny tyto aktivity jsou zacílené na rozvoj jemné motoriky),

Smyslová výchova (dítě vše teprve objevuje, a to nejlépe všemi smysly.Smyslová výchova je tedy zaměřená na čich, hmat, chuť, sluch a zrak),

Kosmická výchova (vše, co nás obklopuje - rostliny, živočichové, dějiny, vesmír ale spadají sem rozvněž např. mezilidské vztahy),

Matematika (kladen důraz zejména na rozvoj logického myšlení, hravou formou si dítě osahá abstraktní pojmy - čísla, zlomky,  ¨

Český jazyk (rozvoj sluchové analýzy, základy psaní, rozvoj jemné motoriky, práce se zápěstím, třífázová výuka s kartičkami na různá témata, vyprávění příběhů na základě obrázků apod.).


2. SEMINÁŘ PRO RODIČE ŠKOLNÍCH DĚTÍ (1. STUPEŇ ZŠ)

Nově nabízím semináře rodičům, kteří se v nynější covidové situaci rozhodli učit své ratolesti doma. Jednotlivé semináře jsou rozděleny dle ročníků (1 - 3). Rodič se dozví, jak s dítětem pracovat doma tak, aby výuka byla co nejefektivnější a zábavná, zaměříme se na nejnáročnější a nejdůležitější obsah učiva daného ročníku:

1. ročník (nácvik psaní, rozvoj jemné motoriky, nácvik čtení, rozvoj sluchové analýzy, vyprávění příběhů na základě obrázků, základy matematiky - jak dítěti hravou formou přiblížit obsah čísel, jednoduché počty)

2. ročník (tvrdé a měkké souhlásky - na co se zaměřit, sloh, rétorika a schopnost umět odprezentovat svou práci před kolektivem, základy geometrie, počty přes deset)

3. ročník (vyjmenovaná slova, druhy slov, pády, sloh, rétorika a schopnost umět odprezentovat svou práci před kolektivem, sudá a lichá čísla, geometrická tělesa, zlomky).

Seminář je vždy jen pro čtyři osoby, abych se rodičům mohla plně věnovat, aby si každý z Vás, kdo na seminář přijde, mohl vše dostatečně osahat a vyzkoušet (tak jako Vaše dítko posléze doma). Preferuji individuální přístup.


PRO DĚTI

1. INDIVIDUÁLNÍ LEKCE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ V OBLASTI MONTESSORI PEDAGOGIKY

Po proškolení rodičů v oblasti Montessori pedagogiky jsem ochotná poskytnout i základní individuální lekce dítěti tak, aby v domácím prostředí mohlo dítko posléze s Montessori pomůckami pracovat.


2. DOUČOVÁNÍ ŠKOLNÍCH DĚTÍ (1. STUPEŇ ZŠ)

Doučuji matematiku a český jazyk (učivo od 1. do 5. třídy ZŠ). Opírám se zejména o osvědčené postupy (z praxe s dětmi ze ZŠ) - s dětmi pracuji zejména hravou formou, zajímavými projekty, matematikou Prof. Hejného, ale také prostřednictvím Montessori pomůcek, které jsou pro děti naprosto dokonale a jednoduše zpracovány.

Učebnice příliš nepreferuji. Ale vězte, že využívám metody, díky nimž si Vaše dítě učivo zapamatuje mnohem snáze, upevní si důležitá fakta a hlavně je bude umět využívat i v běžném životě (žádné abstraktní pojmy bez obsahu). Vaše dítě si vše osahá a oblíbí.

Nadstandardně nabízím rovněž hodiny rétoriky a mediální výchovu. Domnívám se totiž, že právě toto dnes ve školství žalostně schází. Přitom umět odprezentovat např. svou práci před kolektivem či se nebát prosadit se, je nedílnou součástí života každého z nás.

S dítětem pracuji buďto individuálně (věnuji se pouze jemu) nebo ve dvojicích. Termíny doučování určuji po vzájemné dohodě s rodiči.

Jednotlivé lekce se konají v mé soukromé plně vybavené učebně (viz Fotogalerie a Videa).