Úvodní strana O mně Co nabízím Ceník Montessori pedagogika Fotogalerie Videa Ohlasy rodičů Kontakt

Rychlý kontakt

Mgr. Michaela Brejchová Montessori lektorka a poradkyně

Mobil
+420 774 928 948
E-mail
montessoridoma@seznam.cz
en en

Montessori doma

“Montessori doma” je speciální seminář pro rodiče, zaměřený na domácí využití. To znamená, že vše, co se zde naučíte, budete posléze schopni využívat se svou ratolestí doma v jejím pokojíčku. Seminář je určen rodičům dětí předškolního věku (od 2 do 7 let). Ve skupince max. čtyř osob Vás provedu všemi Montessori oblastmi vzdělávání. Sami si na vlastní kůži vyzkoušíte (osaháte), jak se s jednotlivými pomůckami pracuje.

Montessori vzdělávací oblasti jsou rozděleny do pěti částí:

Praktický život

To je vše, co dělají maminka a tatínek doma v kuchyni - přesýpání, přesívání, přelévání, rozlévání, šlehání,  strouhání, lisování, krájení, modelování atd. = všechny tyto aktivity jsou zacílené na rozvoj jemné motoriky (např. práce s prsty - špetkový úchop - tolik potřebný pro správné držení tužky) a na přípravu čtení a psaní (např. práce se zápěstím, předloktím). Dítě se zde učí také základním hygienickým návykům (např. čištění zubů, mytí rukou), stolování a uklízení si po sobě (např. zametání, vytírání, odnášení věcí na své místo).

Smyslová výchova

Už Jan Amos Komenský prohlašoval: “Čím více smyslů zapojíš, tím lepší poznání.” Dítě vše teprve objevuje, a to nejlépe všemi smysly. Smyslová výchova je tedy zaměřená na čich, hmat, chuť, sluch a zrak. Tato vzdělávací oblast je pro dítě velmi poutavá. Hravou formou experimentuje se vším, co vydává zvuky, voní, je krásně barevné, vyrobené z různých materiálů a je plné roztodivných tvarů, velikostí a chutí.

Matematika

Možná si říkáte, že je až neuvěřitelné, že by se tak malé děti mohly chtít zabývat tak “náročnou” oblastí, jakou je právě matematika. Budete se divit, ale tento obor děti prostřednictvím Montessori pomůcek opravdu velmi baví a fascinuje. Maria Montessori byla dozajista génius, když dokázala pro výklad jinak “složitých” pojmů a zákonitostí vymyslet tak jednoduché pomůcky, které dítěti matematiku dokážou tak hravou formou přiblížit. A nejen to - děti do tohoto oboru přímo proniknou a budou ho snadněji chápat. Přitom dítě zde pracuje s abstraktními pojmy, jako jsou např. číslo, zlomek, geometrické tvary, násobení, dělení, binomická či trinomická krychle atd. Je to tak hravé a snadné, že od této oblasti nebudete chtít odejít!

Jazyk

V našem případě se bude jednat o jazyk český. Přestože se dítě oficiálně s písmenky setkává až na prvním stupni základní školy, určitě se všichni shodneme na tom, že dítě abeceda láká již v mnohem časnějším věku. Je to dáno tím, že je na čtení a psaní (dle výzkumu Maria Montessori) nastavené již ve čtyřech letech. Prostřednictvím Montessori pedagogiky se v tomto věku naučí číst i psát, vytvářet různá leporela i příběhy.

Kosmická výchova

Zní to poněkud transdimenzionálně, avšak tato oblast zahrnuje jednoduše vše, co nás, jakožto lidstvo, obklopuje - tedy např. přírodu a vesmír. Prostřednictvím kosmické výchovy se dítě také dozvídá o historii života na Zemi. Je vedeno k samostatnosti, ale zároveň zodpovědnosti za své vlastní chování, je směřováno k lásce k sobě samému, ale i k ostatním lidem, k přírodě a ke všemu, co se kolem nás nachází. Učí se naslouchat, ale zároveň prosazovat své názory. Učí se klidu a soustředění. Oblast Kosmické výchovy dítě podněcuje k výrobě různých Montessori pomůcek, ale také k různým pokusům a objevům.

Nedílnou součástí semináře “Montessori doma” jsou i aktivity na elipse (tj. místo, kde se dítě učí např. správnému držení těla či zklidnění celého organismu, také zde ale probíhají pohybové aktivity jako např. tanec či hra na tělo).

Zkrátka a dobře - seminář “Montessori doma”stojí za to ho prožít. Jeho základní část trvá zhruba 3 hodiny. Druhá část semináře je věnována individuální konzultaci s rodičem  (řešíme konkrétní dítě + individuální přístup k němu + prostředí, v němž dítě vyrůstá). Termín seminářů i konzultací se snažím sestavit dle přání a možností rodičů. Je nutné se vždy předem telefonicky zarezervovat. Na jeden seminář mohou přijít pouze 4 osoby, a to z důvodu vyšší kvality a individuálnějšího přístupu k Vám. Konzultace s rodiči pak probíhají odděleně (s každým zvlášť, a to v předem domluveném čase).

Seminář “Montessori doma” není o tom, znát všechny Montessori aktivity, nýbrž o tom, abyste vy, jakožto rodiče, dokázali doma se svým dítětem pracovat. Abyste ho správně nasměrovali do života a abyste měli dobrý pocit z toho, že jste svému dítěti dopřáli to nejlepší, co Montessori pedagogika nabízí.

Bližší informace k semináři získáte po zarezervování si místa. Prostřednictvím e-mailu Vám bude zaslán podrobný rozpis všech aktivit.